A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe, mgr inż. Andrzej Józef Olszowski (laboratorium drogowe)A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

mgr inż. Andrzej Olszowski
kom. 693 333 448


ul. Biecka 8/35
38-300 Gorlice

kom. 693 333 422
kom. 783 996 468
tel./fax 18 353 72 13

a14projekty@gmail.com
A-14 jest firmą świadczącą usługi w zakresie:
- projektowania dróg i mostów,
- pełnienia nadzorów budowlanych,
- przeglądów budowlanych,
- badań nośności i jakości zagęszczenia
- laboratorium drogowe

W skład firmy A-14 wchodzi zespół ambitnych ludzi, będących fachowcami branży budo- wlanej o profesjonalnym przygotowaniu i ugruntowanym doświadczeniu zawodowym. Dzięki temu zapewniamy wszystkim naszym klientom profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie świadczonych usług na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Z każdym kolejnym rokiem konsekwentnie zdobywamy i umacniamy naszą pozycję na lokalnym rynku. Zapewniamy miłą atmosferę, wysoką jakość świadczonych usług, terminowość oraz dobrą współpracę z naszymi partnerami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy.

Aktualności z branży

Uspokojenie ruchu – cele i założenia
czwartek, 6 czerwca 2013

Uspokojenie ruchu polega na takim kształtowaniu środowiska drogowego za pomocą środków planistycznych i inżynieryjnych, które pozwoli na osiągnięcie kompleksowego efektu poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia uciążliwości transportu i polepszenia przestrzeni publicznej w...
Czytaj więcej...


Wciąż pożyteczne „ślepe ulice”
piątek, 15 marca 2013

Ślepymi zwykło się nazywać ulice, którymi zmotoryzowany uczestnik ruchu daleko nie zajedzie. Najczęściej tzw. zaułki kończą się po prostu placem do zawracania. Oznakowane powinny być jako droga bez przejazdu. Ale czy dla każdego? Nowa inicjatywa drogowa Międzynarodowej Federacji Pieszych...
Czytaj więcej...


Opinia w sprawie łączenia ruchu pieszego i rowerowego
czwartek, 31 stycznia 2013

Rowerzyści i piesi zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu. Jednak ich zachowania w ruchu, możliwości i oczekiwania oraz status prawny różnią się zasadniczo. Dlatego łączenie ruchu pieszego i rowerowego może być przyczyną konfliktów tych uczestników ruchu, może też...
Czytaj więcej...


Typowe nawierzchnie dróg dla rowerów
czwartek, 29 marca 2012

Zagadnienia konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych poruszone są w punkcie 5.7.1. Załącznika Nr 5 (Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg) do rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
Czytaj więcej...


Funkcjonalność przekazów wizualnych w środowisku drogi cz. II
czwartek, 21 listopada 2011

Znaki kierunku (drogowskazy) są kolejną serią znaków wykazujących niekiedy brak czytelności, a i również estetyki (znaki „kierunku i miejscowości” - grupa E). Najczęściej w tych znakach mamy do czynienia z nadmiarem informacji serwowanej kierowcy. Równocześnie możemy mówić...
Czytaj więcej...


Funkcjonalność przekazów wizualnych w środowisku drogi cz. I
czwartek, 20 października 2011

Przekazy wizualne w środowisku drogi pełnią różne funkcje. Mogą to być przekazy niezamierzone, czyli informacje emitowane przez różne składowe elementy drogi. Są to podstawowe przekazy płynące z jezdni, krawężników, poboczy, z ich wyglądu, kształtu itp., warunkujące poruszanie się pojazdem.
Czytaj więcej...


Ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerów
czwartek, 29 września 2011

Czym się różni C-16+T-22 od C-13/16? Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się kolejna opinia Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych. Tym razem opracowanie omawia cel, zakres, podstawy prawne i przykłady zastosowania ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem...
Czytaj więcej...


Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. II
środa, 24 sierpnia 2011

Światło mostu zostało zdefiniowane w art. 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, jako odległość między ścianami...
Czytaj więcej...


Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. I
piątek, 8 lipca 2011

Droga jest inwestycją liniową, często kilkunasto- a nawet kilkudziesięciokilometrową. Jakkolwiek by ją lokalizować zawsze będzie w jakiś sposób kolidować z wodami powierzchniowymi lub oddziaływać na...
Czytaj więcej...


Rodzaje i koszty osłon przeciwhałasowych
poniedziałek, 13 czerwca 2011

Najskuteczniejszą osłoną przeciwhałasową w ciągach komunikacyjnych jest wał ziemny. Jest on też rozwiązaniem najlepiej i naturalnie wpisującym się w krajobraz. Ponadto jest tanim rozwiązaniem, ponieważ w trakcie budowy drogi jest zapewniony na miejscu materiał budowlany na jego wzniesienie.
Czytaj więcej...


Aspekty projektowania drogowych barier
czwartek, 21 kwietnia 2011

Drogowe bariery ochronne, bariery i poręcze na obiektach mostowych, poduszki zderzeniowe (osłony energochłonne) należą do rodzaju czynnych urządzeń brd. Zasadniczym celem stosowania systemów drogowych barier ochronnych jest ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego...
Czytaj więcej...


Mostownictwo: beton pokonał stal
piątek, 1 kwietnia 2011

Na polskiej sieci dróg jest 30 tys. mostów (łącznie mierzą 540 000 m). W tej liczbie mosty liczące powyżej 50 lat stanowią 29,7%, w przedziale wiekowym 20-50 lat zawiera się 32,7% mostów, a obiektów liczących mniej niż 20 lat mamy w liczbie ogólnej aż 37,6%. - Do tej pory przekonani...
Czytaj więcej...


Mieszanki z destruktem asfaltowym
poniedziałek, 24 stycznia 2011

Recykling starych nawierzchni bitumicznych (asfaltowych i smołowych) to najczęściej wprowadzenie do nowej mieszanki granulatu ze starych warstw bitumicznych. Jak wszyscy wiemy, stosowane są metody na zimno (np. MCE) i na gorąco, w różnych wariantach (na miejscu lub na wytwórni).
Czytaj więcej...

...pokaż wszystkostat4u Design: Tomasz Jojczyk